Kategoria: Materiały językowe

Iwan Sztygaszew

Lekcje języka szorskiego – 10. Tryby czasownika. Czasownik w formie bezosobowej. Czasowniki złożone. Zaimek, przysłówek, imiesłów, poimek, partykuła, wykrzyknik

Tryb życzący, łączący i warunkowy. Bezosobowa forma czasownika. Zaimek: osobowy, pytający, wskazujący, określony i nieokreślony. Przysłówek. Imiesłów na -п, -а/-е, -ала/-еле, -ла/-ле, -ғанче/-генче/-қанче/-кенче. Czasowniki złożone. Poimek. Partykuła. Wykrzyknik. (więcej…)

Czytaj więcej

Lekcje języka szorskiego – 9. Klucz do ćwiczeń

Klucz do ćwiczeń z lekcji 9 – czasy przyszłe i ciąg dalszy przeszłych. (więcej…)

Czytaj więcej

Lekcje języka szorskiego – 9. Czasy przeszłe – ciąg dalszy. Czasy przyszłe. Czasownik pomocniczy пол-. Tryb rozkazujący. Słowotwórstwo

Czasownik: czas przyszły na . Przyrostki osobowe czasownika. Czas przyszły prawdopodobny na -қадыг. Czasownik pomocniczy пол-. Czas przeszły na -қадыг полған, -р полған, -ған полар, -ған полтыр, -қалақ полтыр, -чаӊ полтыр, -қадыг полтыр. Przeczenie w czasach z czasownikiem pomocniczym пол-. Tryb rozkazujący. Słowotwórstwo. (więcej…)

Czytaj więcej

Lekcje języka szorskiego – 8. Klucz do ćwiczeń

Klucz do ćwiczeń z lekcji 8 – czasy przeszłe. (więcej…)

Czytaj więcej

Lekcje języka szorskiego – 8. Czasy przeszłe – ciąg dalszy. Liczebniki

Czasownik: czasy przeszłe na -чаӊ полған, -чатқан, -чатқан полған, -чатқан полтыр, -қалақ i -қалақ полған. Czas przeszły zwykły na -чаӊ. Czas przeszły nieoczekiwany na -тыр. Liczebnik: liczebniki główne, porządkowe, rozdzielne i zbiorowe. (więcej…)

Czytaj więcej

Lekcje języka szorskiego – 7. Klucz do ćwiczeń.

Klucz do ćwiczeń z lekcji 7 – czas przeszły na -ды, -ған i -ған полған, czas teraźniejszy nieoczekiwany na -чаттыр. (więcej…)

Czytaj więcej

Lekcje języka szorskiego – 7. Czas przeszły, czas teraźniejszy nieoczekiwany, orzeczenie imienne, przeczenie, słowotwórstwo i imiesłów теп.

Czasownik w czasie przeszłym: czas przeszły na -ды (wydarzenia z niedawnej przeszłości), czas przeszły na -ған (wydarzenia z odległej przeszłości). Czas teraźniejszy nieoczekiwany na -чаттыр. Orzeczenie imienne. Przeczenie z rzeczownikiem i przymiotnikiem. Przyrostki słowotwórcze атчы, i -ачы. Imiesłów теп. (więcej…)

Czytaj więcej

Lekcje języka szorskiego – 6. Klucz do ćwiczeń

Klucz do ćwiczeń z lekcji 6 – forma przecząca czasownika. (więcej…)

Czytaj więcej
Elektron Czispijakow

Lekcje języka szorskiego – 6. Przeczenie, szyk wyrazów w zdaniu i poimek

Temat czasownika w formie przeczącej. Forma przecząca czasownika w czasie teraźniejszym. Szyk wyrazów w zdaniu prostym. Poimek. (więcej…)

Czytaj więcej

Lekcje języka szorskiego – 5. Klucz do ćwiczeń

Klucz do ćwiczeń z lekcji 5 – koniugacja czasownika, przymiotnik i układanie prostych zdań. (więcej…)

Czytaj więcej