Dzień: 2016-09-08

Iwan Sztygaszew

Lekcje języka szorskiego – 10. Tryby czasownika. Czasownik w formie bezosobowej. Czasowniki złożone. Zaimek, przysłówek, imiesłów, poimek, partykuła, wykrzyknik

Tryb życzący, łączący i warunkowy. Bezosobowa forma czasownika. Zaimek: osobowy, pytający, wskazujący, określony i nieokreślony. Przysłówek. Imiesłów na -п, -а/-е, -ала/-еле, -ла/-ле, -ғанче/-генче/-қанче/-кенче. Czasowniki złożone. Poimek. Partykuła. Wykrzyknik. (więcej…)

Czytaj więcej