Bibliografia

Enesaj.pl to także coś w rodzaju podręcznego notatnika. W tym miejscu chcę zgromadzić wykaz najróżniejszych źródeł informacji o narodach i językach turkijskich – od opracowań naukowych przez portale internetowe po blogi (literatura piękna pojawi się w osobnej zakładce). Aby w tym gąszczu linków i pozycji panował choć pozorny porządek, podzielę je alfabetycznie – według państw, regionów i nazw narodów/grup etnicznych, które będą pojawiały się stopniowo, w miarę gromadzenia i porządkowania źródeł.

Za pomoc w uzupełnieniu bibliografii dziękuję Panu Arturowi Zwolskiemu i Pani Marzannie Pomorskiej.

Ałtaj

Azerbejdżan

Baszkortostan

Chakasja

Chaladżowie

Czuwaszja

Gagauzja

Jakucja

Kabardo-Bałkaria

Karaczajo-Czerkiesja

Karaimi

Kazachstan

Kirgistan

Kumycy

Szorowie

Tatarstan

Tatarzy krymscy

Telengici

Turcja

Turcy czułymscy

Turkmenistan

Tuwa

Ujgurzy

Uzbekistan

Inne

Turkologia ogółem

Wymarłe języki i narody turkijskie