Turcja

Literatura faktu

Bromberek A., Wielgołaska A., Turcja. Półprzewodnik obyczajowy, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2011

Çetin I, Turkey’s Geography in Turkish, 1953

Kołodziejczyk D., Turcja, Trio, Warszawa 2000

Robinson F., Historia świata islamu, Muza S. A., Warszawa 2001

Sługocki R., Od Wisły do Rzeki Perłowej, Zysk, Poznań 2011

Informacje o kraju

http://turcjawsandalach.pl/ – Turcja w Sandałach

Blogi o Turcji

http://innaturcja.blogspot.com/ – Turcja okiem nieobiektywnym

http://www.tur-tur.pl/ – Tur-tur Blog

http://rodzynkisultanskie.blog.pl/ – Rodzynki Sułtańskie

Kuchnia turecka

http://turcjaodkuchni.blogspot.com/ – Turcja od kuchni

Język turecki

Podręczniki i rozmówki

Agrali S. N., Fotos L. Y., Demiray S. S., Turkish Basic Course: Graded Reader [3], 1970

Alpay E.: Türkisch Kompakt: Ein Lehrbuch mit praktischen Übungen für den täglichen Gebrauch, Manzara Verlag, Pfungstadt 2012

Backus A., Aarssen J., Colloquial Turkish. Wydanie drugie, Routledge [z płytą CD wydaną osobno]

Bayraktaroğlu A., Bayraktaroğlu S., Colloquial Turkish, 1995

Bozdémir M., Méthode de turc Vol. 1, 2013

Berk C., Bozdémir M., Méthode de turc Vol. 2, 2014

Ciecierska-Chłapowa T., Ciopiński J., Güney O., Türkçe konuşuyoruz = Mówimy po turecku: materiały do praktycznej nauki języka tureckiego. Wyd. 2. Kraków: nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1979

Đinđić S., Udžbenik turskog jezika. Zavod za udžbenike, Beograd 2012

Erdem C., Smętek D., Andrzejewski R., Leksyka turecka w ćwiczeniach. Seria: Języki Azji 7Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM, 2015

Ersen-Rasch M.: Türkisch Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene. Harrassowitz, Wiesbaden 2007

Firat A. N., Rozmówki polsko-tureckie, Stambuł 2005

Jansky H., Lehrbuch der Türkischen Sprache, II. Auflage uberarbeitet und erweitert von Angelika Landmann. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1986

Lewis G. L., Teach Yourself Turkish (pierwsze wydanie: 1953, wielokrotnie przedrukowywane)

Lewis G. L., Turkish Grammar, Oxford

Majda T., Język turecki. Wydanie czwarte, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, 2015

Majda T., Borzęcka M., Skrypt do nauki języka tureckiego. Cz. 1, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1965

Mardin Y., Colloquial Turkish, 1972

McQuown N. A., Koylan S., Spoken Turkish [2 vols.] + kasety, 1972

Olut G., Understanding Authentic Turkish Texts/Türkçemı İlerletıyorum, 1990

Peters L., Grammatik der türkischen Sprache, Axel Juncker Verlag, Berlin 1947

Pollard A. Ç., Pollard D., Teach Yourself Turkish

Rossi E., Manuale di lingua turca. W dwóch tomach. Wydanie drugie 1963-1964

Stachowski M., Gramatyka języka tureckiego w zarysie, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2007

Tatarzyńska I., Demirer M. H. Materiały do praktycznej nauki języka tureckiego (skrypt). Warszawa: WUW, 1980

Tekinay A.: Günaydin. Einführung in die moderne türkische Sprache. Teil 1. Reichert, Wiesbaden 2002

Tekinay A.: Günaydin. Einführung in die moderne türkische Sprache. Teil 2. Türkisch für Fortgeschrittene. Reichert, Wiesbaden 2005

Turan T., Langenscheidts Praktischer Sprachlehrgang: Türkisch. Lehrbuch und 2 Audio-CDs Taschenbuch – März 2008

Thomas L. V., Elementary Turkish, 1986

Underhill R., Turkish Basic Course [14 vols.], 1966

Underhill R., Turkish Grammar, 1976

Wittek P., Turkish, 1956

Айляров Ш. С. , Учебник турецкого языка, 1954

Дмитриев Н. К., Турецкий язык, Издательство восточной литературы, Москва 1960

Иванов С. Н., Курс турецкой грамматики: учебное пособие. Часть 2. Грамматические категории глагола, Издательство Ленинградского университета, Ленинград 1977

Słowniki

Alderson A. D., İz F., The Concise Oxford Turkish Dictionary (Turkish-English, English-Turkish)

Antonowicz-Bauer L., Dubiński A., Słownik turecko-polski [i] polsko-turecki (wielokrotnie wznawiany)

Barbier de Meynard A. C., Dictionnaire Turc-Français: supplément au dictionnaires publiés jusqu’à ce jour renfermant les mots d’origine turque et les mots arabes et persans employés en osmanli avec leur signification particulière […]. T. 1., Philo Press, Amsterdam 1971

Barbier de Meynard A. C., Dictionnaire Turc-Français: supplément au dictionnaires publiés jusqu’à ce jour renfermant les mots d’origine turque et les mots arabes et persans employés en osmanli avec leur signification particulière […]. T. 2, Y-Z., Philo Press, Amsterdam 1971

Berk C., Bozdémir M., Dictionnaire turc-français, 2014

Haig K., Dictionary of Turkish-English Proverbial Idioms: With Interpretations and Translations/Türkçe-Inglizce siyve misalleri gösteren sözlük, 1969

Heuser-Şevket, Türkisch-Deutsches Wörterbuch. Verfaßt und hrsg. von Fritz Heuser. 6. unveränd. Aufl., Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1967

İz F.,Hony H. C., Alderson A. D., The Oxford Turkish Dictionary (Turkish-English, English-Turkish), 1992

Stachowski S., Glosariusz turecko-polski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005

Steuerwald K.: Deutsch-Türkisches Wörterbuch, Drugie wydanie, Harrassowitz, Wiesbaden 1987

Steuerwald K., Türkisch-Deutsches Wörterbuch, 1998 (pierwsze wydanie ukazało się w latach 70. XX wieku, drugie wydanie – w 1988 r.)

Taluer, Nurettin, Redhouse Sözlügü: İngilizce-Türkçe/Redhouse English-Turkish Dictionary, 1972

Thompson H. M., Mish J. L., Turkish-English Dictionary: Supplement of New Words, 1965

Tuglaci P., An English-Turkish Dictionary of Idioms, 1964

Zenker J. T., Dictionnaire turc-arabe-persan. T. 1.,Wilhelm Engelmann, Leipzig 1866

Zenker J. T., Dictionnaire turc-arabe-persan. T. 2.,Wilhelm Engelmann, Leipzig 1876

Антелава Г. И., Краткий турецко-русский словарь „новых” слов, Мецнереба, Тбилиси 1978

Баскаков А.Н., Турецко-русский словарь, 1977

Богочанская Н. Н., Торгашова А. С., Большой русско-турецкий словарь

Будагов Л. З., Сравнительный словарь турецко-татарских наречий со включением употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом на русский язык, Издательство восточной литературы, Москва 1960

Кононов А.Н., Грамматика современного турецкого литературного языка, М. -Л.: Издательство АН СССР, 1956.

Магазаник Д. А., Русско-турецкий словар: содержит около 40000 слов, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва 1946

Магазаник Д. А., Турецко-русский словар: 40000 слов и выражений, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва 1945

Мустафаев Э. М.-Э.,  Щербинин В. Г., Русскотурецкий словарь, Издательство „Советская Энциклопедия”, Москва 1972

Русско-башкирско-турецко-английский словарь. — Уфа: НИ Башкирская энциклопедия, 2002

Рыбальченко Т. Е., Турецко-русский словарь, 2005

Щека Ю. В., Турецко-русский словарь. TürkçeRusça sözlük, Цитадель, Москва 1999

Щербинин В. Г., Русско-турецкий словарь, Москва 1989

Opracowania naukowe

Książki

Język turecki

Hazai G., Kurze Einführung in das Studium der türkischen Sprache

Škaljić A., Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvatskosrpskom jeziku, Svjetlost, Sarajevo 1973

Taneri M., Socially Deictic Use of a Body-Part Term in Turkish, 1989

Майзель С. С., Изафет в турецком языке, Москва-Ленинград, 1957

Михайлов М. С., Исследования по грамматике турецкого языка: перифрастические формы турецкого глагола, Издательство „Наука”, Москва 1965

Historia i kultura

D. Kołodziejczyk, Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: imperium osmańskiego i chanatu krymskiego, Warszawa 2013

Türk atlari Vistül nehrinden su içtiğinde = Kiedy Turcy napoją swoje konie w Wiśle = When the Turks water their horses in Vistula [teksty w językach tureckim i polskim Piotr Nykiel; przekład tekstów z języka tureckiego na angielski Talha Yavuz]. Warszawa: Yunus Emre Enstitüsü – Centrum Kultury Tureckiej, 2016

Literatura turecka

Dziekan M. M., Pisarze muzułmańscy. Mały słownik, Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, Warszawa 2003

Emiroğlu Ö., Tradycja i nowoczesność w literaturze tureckiej 1718-1895, Dialog, Warszawa 2010

Artykuły naukowe

Chmielowska D., Wątki miłosne w literaturze tureckiej. Proza II połowy wieku XIX w: Miłość niejedno ma imię. Orientalna liryka miłosna, red. Godziński S., Balcerowicz P., Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 2001

Literatura turecka

Pamuk O., Dom ciszy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009

Antologie tekstów

Basgoez I., Turkish Folklore Reader, 1971

Chambers R. L., Alpay G. K., Contemporary Turkish Short Stories: An Intermediate Reader, 1977

Ciecierska-Chłapowa T., Rozenbajger A., Wybór tekstów z literatury tureckiej od okresu tanzymatu do początków republiki, Kraków, 1982 [skrypt Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Ciecierska-Chłapowa T., Rozenbajger A., Wybór tekstów z literatury tureckiej okresu republiki, Kraków, 1985 [skrypt Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Galin M., Turkish Sampler: Writings for All Readers, 1989

Murphy J. D., Somay M., Turkish Newspaper Reader, 1988

Németh J., Halasi-Kun T., Turkish Reader for Beginners, 1966

Symons Ş., The Routledge Intermediate Turkish Reader: Political and Cultural Articles, 2012

Tietze A., Advanced Turkish Reader: Texts from the Social Sciences and Related Fields, 1973

Tietze A., Turkish Literary Reader, 1963

Wittek P., Turkish: Selected Readings in Turkish [1], 1957

Wybór tekstów tureckich: opowiadania Chodży Nasreddina, oprac. i opatrzył komentarzem językowym Władysław Zimnicki, PWN, Warszawa 1951

Wybór tekstów z współczesnej literatury tureckiej. Cz. 1. Proza, wybór Tadeusz Majda, Wojciech Hensel, oprac. Lucyna Antonowicz-Bauer, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1975.

Wybór tekstów z współczesnej literatury tureckiej. Cz. 2, Wybór klasycznych i współczesnych tekstów tureckich. Poezja. Wybór, oprac. Tadeusz Majda, Wojciech Hensel, Warszawa: Wydawnictwa UW 1982.

Wypisy z literatury tureckiej okresu nowoczesnego. Wyboru tekstu dokonali oraz objaśnieniami opatrzyli Józef Bielawski i Stanisława Płaskowicka-Rymkiewiczowa, Uniwersytet Warszawski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953.