Karaczajo-Czerkiesja

Język karaczajsko-bałkarski

Siemieniec-Gołaś E., Karachay-Balkar vocabulary of proto-Turkic origin, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000

Гаджиева Н. З., Тюркоязычные ареалы Кавказа, Наука, Москва 1979