Czuwaszja

Język czuwaski

Parzymies A., Język czuwaski, Dialog, Warszawa 2000

Historia i kultura

Róna-Tas A., Chuvash studies, Akadémiai Kiadó / Otto Harrassowitz, Budapest-Wiesbaden 1982

Śladami dawnych kultur. Od Wołgi do Oceanu Spokojnego, praca zbiorowa (przekład z rosyjskiego), PWN, Warszawa 1958