Miesiąc: czerwiec 2016

80 blogów

Historia herbaty w Kazachstanie

25 czerwca to kolejna edycja „W 80 blogów dookoła świata”. Dziś temat brzmi „Kawa czy herbata”? W przypadku narodów turkijskich wybór nie był trudny – niemal każdy z nich ma tradycję picia herbaty. Także mieszkańcy Azji Środkowej to herbaciarze i być może trudno uwierzyć, że nie zawsze tak było, a napój ten rozpowszechnił się tam dopiero w połowie XIX wieku. (więcej…)

Czytaj więcej

Lekcje języka szorskiego – 7. Czas przeszły, czas teraźniejszy nieoczekiwany, orzeczenie imienne, przeczenie, słowotwórstwo i imiesłów теп.

Czasownik w czasie przeszłym: czas przeszły na -ды (wydarzenia z niedawnej przeszłości), czas przeszły na -ған (wydarzenia z odległej przeszłości). Czas teraźniejszy nieoczekiwany na -чаттыр. Orzeczenie imienne. Przeczenie z rzeczownikiem i przymiotnikiem. Przyrostki słowotwórcze атчы, i -ачы. Imiesłów теп. (więcej…)

Czytaj więcej