Dzień: 2016-06-18

Lekcje języka szorskiego – 7. Czas przeszły, czas teraźniejszy nieoczekiwany, orzeczenie imienne, przeczenie, słowotwórstwo i imiesłów теп.

Czasownik w czasie przeszłym: czas przeszły na -ды (wydarzenia z niedawnej przeszłości), czas przeszły na -ған (wydarzenia z odległej przeszłości). Czas teraźniejszy nieoczekiwany na -чаттыр. Orzeczenie imienne. Przeczenie z rzeczownikiem i przymiotnikiem. Przyrostki słowotwórcze атчы, i -ачы. Imiesłów теп. (więcej…)

Czytaj więcej