Inicjatywy i rocznice

Inicjatywy całoroczne i ważne rocznice związane bezpośrednio i pośrednio z narodami i językami turkijskimi.

2021

Rok Historii i Kultury Tatarów (Litwa)

Rok Baszkirskiej Historii

Rok Chakaskiego Eposu

Rok Pamięci Ofiar Głodu na Powołżu (1921-1922)

Rok Chaja Muchamedjarowa (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

Rok Języków Ojczystych i Jedności Narodowej (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

Rok Zdrowia i Aktywnej Długowieczności (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

Rok Inicjatyw Ludowych (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

Rok Wołu Piżmowego (Tajmyrski Rejon Dołgańsko-Nieniecki, Federacja Rosyjska)

2200-lecie Szymkentu

850-lecie urodzin Ahi Evrana

750-lecie śmierci Hadżi Bektasza Weli

700-lecie śmierci Yunusa Emre (Turcja)

580-lecie urodzin Aliszera Nawoi (Uzbekistan)

300-lecie naukowego odkrycia Tomskiej Pisanicy (obwód kemerowski, Federacja Rosyjska)

195-lecie urodzin Ğәli Çoqrıya (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

185-lecie urodzin Musy Sajramiego (Sinciang)

175-lecie urodzin Żambyła Żabajewa (Kazachstan)

170-lecie urodzin Muhammada Mukimiego (Uzbekistan)

170-lecie urodzin İsmaila Gaspıralı (Krym)

160-lecie urodzin Nikołaja Ułagaszewa (Republika Ałtaju, Federacja Rosyjska)

160-lecie urodzin Mihaila Çakira (Gagauzja, Mołdawia)

155-lecie urodzin Älichana Bökejchana (Kazachstan)

155-lecie urodzin Akyta Karymsakowa (Kazachstan)

155-lecie urodzin Mołdo Kyłycza (Kirgistan)

150-lecie urodzin Ahatanheła Krymskiego (Ukraina)

150-lecie Biblioteki Narodowej Czuwaszji

140-lecie Aszchabadu (Turkmenistan)

135-lecie urodzin Faticha Amirchana (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

120-lecie urodzin Kuseina Karasajewa (Kirgistan)

120-lecie urodzin Kyrgysa Soruktu (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

115-lecie urodzin Sary Sadykowej (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

115-lecie urodzin Tamary Chanum (Uzbekistan)

115-lecie urodzin Dmitrija Siwcewa – Suoruna Omołłona (Republika Jakucji – Sacha, Federacja Rosyjska)

110-lecie urodzin Naziba Żiganowa (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

110-lecie urodzin Umara Alijewa (Republika Karaczajo-Czerkiesji, Federacja Rosyjska)

110-lecie urodzin Achmeda Bikczentajewa (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

110-lecie kirgiskiej literatury drukowanej (utwór „Trzęsienie ziemi” Mołdo Kyłycza)

105-lecie urodzin Ikromy Boltayevej (Uzbekistan)

105-lecie urodzin Saide Arifowej (Krym)

105-lecie urodzin Nikołaja Domożakowa (Republika Chakasji, Federacja Rosyjska)

100-lecie urodzin Nagmeta Urumbayeva (Republika Karakałpakstanu, Uzbekistan)

100-lecie urodzin Rustema Jachina (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

100-lecie śmierci Galimdżana Barudi (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

100-lecie Tuwińskiej Republiki Ludowej

100-lecie Dagestańskiej ASRR

95-lecie urodzin Ninel Jułtyjewej (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

95-lecie urodzin Sajjara Chabibulina (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

95-lecie urodzin Ksenofonta Pszennikowa (Republika Jakucji – Sacha, Federacja Rosyjska)

95-lecie urodzin Iwana Turczenki (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

95-lecie urodzin Kasyma Kaimowa (Kirgistan)

95-lecie turkmeńskiego kina

90-lecie urodzin Gulnory Mavayevej (Uzbekistan)

90-lecie urodzin Irmy Yuldashevej (Uzbekistan)

90-lecie urodzin Mukagalego Makatajewa (Kazachstan)

90-lecie urodzin Matpa Chomuszku (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

85-lecie urodzin Fanuzy Nadrszyny (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

85-lecie urodzin Flury Nugumanowej (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

85-lecie urodzin Dilbar Abdurahmonovej (Uzbekistan)

85-lecie urodzin Ogdo Aksjonowej (Tajmyrski Rejon Dołgańsko-Nieniecki, Federacja Rosyjska)

85-lecie urodzin Sharafat Shakirovej (Uzbekistan)

85-lecie urodzin Anny German

85-lecie urodzin Anny Anżyganowej (Republika Ałtaju, Federacja Rosyjska)

85-lecie urodzin Albeka Muchutdinowa (Kirgistan)

85-lecie urodzin Bałbaja Ałaguszowa (Kirgistan)

85-lecie urodzin Chakima Chelamowa (Kazachstan)

85-lecie urodzin Muhameda Soyunhanowa (Turkmenistan)

85-lecie urodzin Murada Sadykowa (Turkmenistan)

85-lecie wprowadzenia tuwińskiej waluty aksza

80-lecie urodzin Sherigul Yusupbayevej (Republika Karakałpakstanu, Uzbekistan)

80-lecie urodzin Zoi Gaziyevej (Uzbekistan)

80-lecie urodzin Jeleny Nowik (Federacja Rosyjska)

80-lecie urodzin Bołotbeka Szamszyjewa (Kirgistan)

80-lecie urodzin Kubatbeka Dżusubalijewa (Kirgistan)

80-lecie urodzin Sardarbeka Dżumalijewa (Kirgistan)

80-lecie urodzin Sabitdżana Bakaszewa (Kirgistan)

80-lecie urodzin Kadyrkuła Ӧmürkułowa (Kirgistan)

80-lecie śmierci Mongusza Łopsana-Czimita (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

80-lecie śmierci Leona Kryczyńskiego

80-lecie kożuunu erzińskiego (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

75-lecie urodzin Natalii Szyrobokowej (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

75-lecie urodzin Dmitrija Wasiljewa (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

75-lecie urodzin Madija Kałanakowa (Republika Ałtaju, Federacja Rosyjska)

75-lecie urodzin Murata Bekdżanowa (Kirgistan)

70-lecie urodzin Anwarbeka Mokejewa (Kirgistan)

70-lecie urodzin Rustema Eminowa (Krym)

65-lecie urodzin Azata Aitkułowa (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

65-lecie urodzin Raisa Channanowa (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

65-lecie urodzin Erkina Salijewa (Kirgistan)

65-lecie urodzin Nurislama Kałmantajewa (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

60-lecie urodzin Ra’no Yarashevej (Uzbekistan)

60-lecie urodzin Nozima To’laho’jayeva (Uzbekistan)

60-lecie urodzin Saławata Fatchetdinowa (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

60-lecie urodzin Andrieja Gałkina (Republika Czuwaszji, Federacja Rosyjska)

60-lecie urodzin Andrieja Aszak-ooła (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

60-lecie urodzin Gebeka Konakbijewa (Republika Dagestanu, Federacja Rosyjska)

55-lecie Gagauskiego Narodowego Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Dimitri Karaçobana (Gagauzja, Mołdawia)

50-lecie urodzin Awgusty Ulandiny (Republika Czuwaszji, Federacja Rosyjska)

50-lecie śmierci Ananiasza Zajączkowskiego

50-lecie śmierci Amet-chana Sułtana (Krym)

45-lecie śmierci Alixona To’ry (Uzbekistan)

30-lecie śmierci Zaynab Sadriyevej (Uzbekistan)

30-lecie śmierci Baby Annanowa (Turkmenistan)

30-lecie niepodległości Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu

30-lecie Republiki Ałtaju (Federacja Rosyjska)

30-lecie Turkijskiej Orkiestry Instrumentów Ludowych

30-lecie grupy „Czingischan” (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

20-lecie śmierci Piotra Toburokowa (Republika Jakucji – Sacha, Federacja Rosyjska)

20-lecie śmierci Cahida Camala (Azerbejdżan)

15-lecie śmierci Zulfii Isroilovej (Uzbekistan)

10-lecie śmierci Aty Ałowa (Turkmenistan)

5-lecie śmierci Şöhrata Kadyrowa (Turkmenistan)

2022

Międzynarodowa Dekada Języków Rdzennych (2022-2032)

220-lecie urodzin Kenesary Kasymowa (Kazachstan)

100-lecie urodzin Fikrata Amirova (Azerbejdżan)

100-lecie Republiki Jakucji (Sacha)

90-lecie Baszkirskiego Państwowego Teatru Lalek

75-lecie urodzin Rejepmyrata Abdyýewa (Turkmenistan)

60-lecie urodzin Bołota Bajryszewa (Republika Ałtaju, Federacja Rosyjska)