Inicjatywy i rocznice

Inicjatywy wieloletnie i całoroczne oraz ważne rocznice związane bezpośrednio i pośrednio z narodami i językami turkijskimi.

2023

Międzynarodowa Dekada Języków Rdzennych (2022-2032)

Şuşa – Turkijska Stolica Kultury

1050-lecie urodzin Abu Rajhana Muhammada al-Biruni (Uzbekistan)

200-lecie urodzin Zeynalabdina Tağıyeva (Azerbejdżan)

135-lecie urodzin Ybyraja Abdyrachmanowa (Kirgistan)

130-lecie urodzin Płatona Ojuńskiego (Republika Jakucji, Federacja Rosyjska)

110-lecie urodzin Siergieja Pürbü (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

110-lecie Olega Sagan-ooła (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

110-lecie urodzin Rajkana Szukurbekowa (Kirgistan)

100-lecie urodzin Baken Kydykejewej (Kirgistan)

95-lecie urodzin Czingiza Ajtmatowa (Kirgistan)

50-lecie śmierci Âşıka Veysela (Turcja)

15-lecie śmierci Berty Dawydowej (Uzbekistan)

5-lecie śmierci Mai Şahberdiýewej (Turkmenistan)