Tatarstan

Portale informacyjne

Azatlıq Radiosı – tatarska rozgłośnia Radia Swoboda

Język tatarski

Słowniki

Türk lehçeleri sözlüğü – wielojęzyczny słownik języków turkijskich (azerski, baszkirski, kazachski, kirgiski, uzbecki, tatarski, turkmeński, ujgurski i rosyjski)

Будагов Л. З., Сравнительный словарь турецко-татарских наречий со включением употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом на русский язык, Издательство восточной литературы, Москва 1960

Opracowania naukowe

Śladami dawnych kultur. Od Wołgi do Oceanu Spokojnego, praca zbiorowa (przekład z rosyjskiego), PWN, Warszawa 1958

Гарипов Т. М., Кыпчакские языки Урало-Поволжья: опыт синхронической и диахронической характеристики, Наука, Москва 1979