Wydarzenia

Tu zamieszczam informacje o nadchodzących wydarzeniach związanych z narodami i językami turkijskimi na całym świecie, a także o odbywających się w tych krajach wydarzeniach związanych z Polską. Teraz będą to głównie wydarzenia online…

Finlandia

  • 27-29.10.2021 20th Annual Aleksanteri Conference „Eurasia and Global Migration”, Instytut Aleksanteri, Uniwersytet Helsiński, Helsinki

Niemcy

  • 9.04.2022 Koncert Dimasha Kudaibergena, Düsseldorf

Rosja

Petersburg

  • 16.07. – 2.09.2021 Wystawa „W harmonii z czerwienią: Turkmeni”, Rosyjskie Muzeum Etnograficzne

Kemerowo

  • 18-20.08.2021 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sztuka starożytna w kontekście kulturowo-historycznych procesów Eurazji: na 300-lecie naukowego odkrycia Tomskiej Pisanicy”, Kemerowski Uniwersytet Państwowy

Tomsk

  • 15-16.09.2021 29. Międzynarodowa Konferencja „Czytania Dulzonowskie”, Katedra Języków Ludów Syberii, Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny

Tuwa

  • 21-25.07.2021 XXI Międzynarodowy Festiwal Żywej Muzyki i Wiary „Ustuu-Chure”, Czadan

Turcja

  • 13-17.09.2021 9. Międzynarodowy Kongres Turkologiczny, Uniwersytet Stambulski, Stambuł