Lekcje języka szorskiego – 8. Klucz do ćwiczeń

Klucz do ćwiczeń z lekcji 8 – czasy przeszłe.

Odmień przez osoby czasowniki кел- i сарна- w czasie przeszłym na -чаӊ, -чатқан, -тыр, -қалақ, -чаӊ полған, -чатқан полған, -чатқан полтыр i -қалақ полған.

Czas przeszły na -чаӊ

мен келчеӊим
сен келчеӊзиӊ
ол келчеӊ
пис келчеӊмис
силер келчеӊзаар
ылар келчеӊнер

мен сарначаӊым*
сен сарначаӊзыӊ
ол сарначаӊ
пис сарначаӊмыс
силер сарначаӊзаар
ылар сарначаӊнар

Czas przeszły na -чатқан

мен келчатқаным
сен келчатқанзыӊ
ол келчатқан
пис келчатқанмыс
силер келчатқанзаар
ылар келчатқанар

мен сарнапчатқаным
сен сарнапчатқанзыӊ
ол сарнапчатқан
пис сарнапчатқанмыс
силер сарнапчатқанзаар
ылар сарнапчатқанар

Czas przeszły na -тыр

мен келтирим
сен келтирзиӊ
ол келтир
пис келтирбис
силер келтирзаар
ылар келтирлер

мен сарнаптырым
сен сарнаптырзыӊ
ол сарнаптыр
пис сарнаптырбыс
силер сарнаптырзаар
ылар сарнаптырлар

Czas przeszły na -қалақ

мен келғелеқим
сен келғелеқсиӊ
ол келғелеқ
пис келғелеқпис
силер келғелеқсаар
ылар келғелеқтер

мен сарнағалақым
сен сарнағалақсыӊ
ол сарнағалақ
пис сарнағалақпыс
силер сарнағалақсаар
ылар сарнағалақтар

Czas przeszły na -чаӊ полған

мен келчеӊ полғам
сен келчеӊ полғанзын
ол келчеӊ полған
пис келчеӊ полғанмыс
силер келчеӊ полғанзаар
ылар келчеӊ полғаннар

мен сарначаӊ полғам
сен сарначаӊ полғанзын
ол сарначаӊ полған
пис сарначаӊ полғанмыс
силер сарначаӊ полғанзаар
ылар сарначаӊ полғаннар

Czas przeszły na -чатқан полған

мен келчатқан полғам
сен келчатқан полғанзыӊ
ол келчатқан полған
пис келчатқан полғанмыс
силер келчатқан полғанзаар
ылар келчатқан полғаннар

мен сарнапчатқан полғам
сен сарнапчатқан полғанзыӊ
ол сарнапчатқан полған
пис сарнапчатқан полғанмыс
силер сарнапчатқан полғанзаар
ылар сарнапчатқан полғаннар

Czas przeszły na -чатқан полтыр

мен келчатқан полтырым
пис келчатқан полтырбыс
ол келчатқан полтыр
силер келчатқан полтырзаар
сен келчатқан полтырзыӊ
ылар келчатқан полтырлар

мен сарнапчатқан полтырым
пис сарнапчатқан полтырбыс
ол сарнапчатқан полтыр
силер сарнапчатқан полтырзаар
сен сарнапчатқан полтырзыӊ
ылар сарнапчатқан полтырлар

Czas przeszły na – қалақ полған

мен келғелеқ полғам
сен келғелеқ полғанзыӊ
ол келғелеқ полған
пис келғелеқ полғанмыс
силер келғелеқ полғанзаар
ылар келғелеқ полғаннар

мен сарнағалақ полғам
сен сарнағалақ полғанзыӊ
ол сарнағалақ полған
пис сарнағалақ полғанмыс
силер сарнағалақ полғанзаар
ылар сарнағалақ полғаннар

*Nie jestem pewna, czy ten czasownik odmieniłam dobrze – sądząc po wzorach odmian czasowników o temacie zakończonym samogłoską w innych czasach, pasowałby raczej przyrostek -пчаӊ, a nie -чаӊ – choć w lekcji nic takiego nie było zaznaczone.


Oznaczone ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *