Lekcje języka szorskiego – 5. Klucz do ćwiczeń

Klucz do ćwiczeń z lekcji 5 – koniugacja czasownika, przymiotnik i układanie prostych zdań.

1. Odmień czasowniki ал-, пер-, сана- i тур- przez osoby w czasie teraźniejszym. Ułóż zdania z tymi czasownikami. Ułóż zdania z przymiotnikami.

ал- – brać

мен алчам
сен алчаң
ол алча
пис алчабыс
силер алчазар
ылар алчалар

пер- – dawać

мен перчам
сен перчаң
ол перча
пис перчабыс
силер перчазар
ылар перчалар

сана- – chcieć; uważać, sądzić

мен санапчам
сен санапчаң
ол санапча
пис санапчабыс
силер санапчазар
ылар санапчалар

тур- – stać

мен турчам
сен турчаң
ол турча
пис турчабыс
силер турчазар
ылар турчалар

Кайчы ағаш комусты алча.
Recytator bierze drewniany komus.

Оол қысқа алтын чӱстӱкты перча.
Chłopak daje dziewczynie złoty pierścionek.

Ылар улуғ емни санапчалар.
Oni chcą duży dom.

Ол суғ қажында турча.
Ona stoi na brzegu rzeki.

2. Przeczytaj i przetłumacz tekst

Мееӊ адым Надя. Мееӊ тӧлӱм Кирсанова. Маға он пеш чаш. Мен чатчам турада. Мен школда ӱргенчам. Мееӊ абам школда иштепча. Ол ӱргедегчи. Мееӊ ичем эдоқ школда иштепча. Ол секретарь. Мееӊ қыс қарындашқа он чаш. Ааӊ ады Таня. Мееӊ нанек аалда чатча. Мен чайғыда нанекте чатчам. Ол суғ қажында чатча.

Mam na imię Nadia. Nazywam się Kirsanowa. Mam piętnaście lat. Mieszkam w mieście. Uczę się w szkole. Mój ojciec pracuje w szkole. On jest nauczycielem. Moja matka też pracuje w szkole. Ona jest sekretarką. Moja młodsza siostra ma dziesięć lat. Ma na imię Tania. Moja babcia mieszka na wsi. Latem mieszkam u babci. Ona mieszka na brzegu rzeki.


Oznaczone ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *