Lekcje języka szorskiego – 9. Klucz do ćwiczeń

Klucz do ćwiczeń z lekcji 9 – czasy przyszłe i ciąg dalszy przeszłych.

Odmień czasowniki кел- i сарна- w czasie przyszłym na -р i -қадыг, a także w czasach z czasownikiem pomocniczym пол- (-қадыг полған, -р полған, -ған полар, -ған полтыр, -қадыг полтыр, -чаӊ полтыр).

Czas przyszły na -р

мен келерим
сен келерзиӊ
ол келер
пис келербис
силер келерзаар
ылар келерлер

мен сарнарым
сен сарнарзыӊ
ол сарнар
пис сарнарбыс
силер сарнарзаар
ылар сарнарлар

Czas przyszły na -қадыг

мен келгедигим
сен келгедигзиӊ
ол келгедиг
пис келгедигбис
силер келгедигзаар
ылар келгедиглер

мен сарнағадыгым
сен сарнағадыгзыӊ
ол сарнағадыг
пис сарнағадыгбыс
силер сарнағадыгзаар
ылар сарнағадыглар

Czas przeszły na -қадыг полған

мен келгедиг полғам
сен келгедиг полғанзыӊ
ол келгедиг полған
пис келгедиг полғанмыс
силер келгедиг полғанзаар
ылар келгедиг полғаннар

мен сарнағадыг полғам
сен сарнағадыг полғанзыӊ
ол сарнағадыг полған
пис сарнағадыг полғанмыс
силер сарнағадыг полғанзаар
ылар сарнағадыг полғаннар

Czas przeszły na -р полған

мен келер полғам
сен келер полғанзыӊ
ол келер полған
пис келер полғанмыс
силер келер полғанзаар
ылар келер полғаннар

мен сарнар полғам
сен сарнар полғанзыӊ
ол сарнар полған
пис сарнар полғанмыс
силер сарнар полғанзаар
ылар сарнар полғаннар

Czas przeszły na -ған полар

мен келген поларым
сен келген поларзыӊ
ол келген полар
пис келген поларбыс
силер келген поларзаар
ылар келген поларлар

мен сарнаған поларым
сен сарнаған поларзыӊ
ол сарнаған полар
пис сарнаған поларбыс
силер сарнаған поларзаар
ылар сарнаған поларлар

Czas przeszły na -ған полтыр

мен келген полтырым
сен келген полтырзыӊ
ол келген полтыр
пис келген полтырбыс
силер келген полтырзаар
ылар келген полтырлар

мен сарнаған полтырым
сен сарнаған полтырзыӊ
ол сарнаған полтыр
пис сарнаған полтырбыс
силер сарнаған полтырзаар
ылар сарнаған полтырлар

Czas przeszły na -қадыг полтыр

мен келгедиг полтырым
сен келгедиг полтырзыӊ
ол келгедиг полтыр
пис келгедиг полтырбыс
силер келгедиг полтырзаар
ылар келгедиг полтырлар

мен сарнағадыг полтырым
сен сарнағадыг полтырзыӊ
ол сарнағадыг полтыр
пис сарнағадыг полтырбыс
силер сарнағадыг полтырзаар
ылар сарнағадыг полтырлар

Czas przeszły na -чаӊ полтыр

мен келчеӊ полтырым
сен келчеӊ полтырзыӊ
ол келчеӊ полтыр
пис келчеӊ полтырбыс
силер келчеӊ полтырзаар
ылар келчеӊ полтырлар

мен сарначаӊ полтырым
сен сарначаӊ полтырзыӊ
ол сарначаӊ полтыр
пис сарначаӊ полтырбыс
силер сарначаӊ полтырзаар
ылар сарначаӊ полтырлар


Oznaczone ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *