Lekcje języka szorskiego – 6. Klucz do ćwiczeń

Klucz do ćwiczeń z lekcji 6 – forma przecząca czasownika.

Odmień przez osoby czasowniki айт , оӊна , кел , иште w formie twierdzącej i przeczącej czasu teraźniejszego i ułóż z nimi zdania.

айт – mówić

мен айтчам
сен айтчаӊ
ол айтча
пис айтчабыс
силер айтчазар
ылар айтчалар

айтпа- – nie mówić

мен айтпаанчам
сен айтпаанчаӊ
ол айтпаанча
пис айтпаанчабыс
силер айтпаанчазар
ылар айтпаанчалар

оӊна – wiedzieć; znać

мен оӊнапчам
сен оӊнапчаӊ
ол оӊнапча
пис оӊнапчабыс
силер оӊнапчазар
ылар оӊнапчалар

оннаба- – nie wiedzieć

мен оӊнабаанчам
сен оӊнабаанчаӊ
ол оӊнабаанча
пис оӊнабаанчабыс
силер оӊнабаанчазар
ылар оӊнабаанчалар

кел – przychodzić

мен келчам
сен келчаӊ
он келча
пис келчабыс
силер келчазар
ылар келчалар

келбе- – nie przychodzić

мен келбеенчам
сен келбеенчаӊ
ол келбеенча
пис келбеенчабыс
силер келбеенчазар
ылар келбеенчалар

иште – pracować

мен иштепчам
сен иштепчаӊ
ол иштепча
пис иштепчабыс
силер иштепчазар
ылар иштепчалар

иштебе- – nie pracować

мен иштебеенчам
сен иштебеенчаӊ
ол иштебеенча
пис иштебеенчабыс
силер иштебеенчазар
ылар иштебеенчалар

Мен қазақ айтчам.
Mówię po rosyjsku.

Ол шор айтпаанча.
On nie mówi po szorsku.

Сен по кижини оӊнапчаӊ.
Znasz tego człowieka.

Пис абаӊны оӊнабаанчабыс.
Nie znamy twojego ojca.

Тураға кел!
Przyjedź do miasta!

Мен иирде келбеенчам.
Nie przyjdę wieczorem.

Ылар школда иштепчалар.
Oni pracują w szkole.

Сен эртенде иштебеенчаӊ?
Nie pracujesz rano?


Oznaczone ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *