Lekcje języka szorskiego – 4. Klucz do ćwiczeń

Klucz do ćwiczeń z lekcji 4 – deklinacja rzeczownika i koniugacja czasownika.

1. Odmień rzeczowniki сарын (piosenka) i карға (wrona) przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Mianownik (kto? co?): сарын
Dopełniacz (czyj?): сарынныӊ
Biernik (kogo? co?): сарынны
Kierunkowy (do kogo? do czego?): сарынға
Miejscownik (gdzie?): сарында
Wyjściowy (od kogo? od czego? skąd?): сарыннаӊ
Narzędnik (kim? czym? z kim? z czym?): сарынма

Mianownik (kto? co?): сарыннар
Dopełniacz (czyj?): сарыннардыӊ
Biernik (kogo? co?): сарыннарды
Kierunkowy (do kogo? do czego?): сарыннарға
Miejscownik (gdzie?): сарыннарда
Wyjściowy (od kogo? od czego? skąd?): сарыннардан
Narzędnik (kim? czym? z kim? z czym?): сарыннарба

Mianownik (kto? co?): карға
Dopełniacz (czyj?): карғаныӊ
Biernik (kogo? co?): карғаны
Kierunkowy (do kogo? do czego?): карғаға
Miejscownik (gdzie?): карғада
Wyjściowy (od kogo? od czego? skąd?): карғадаӊ
Narzędnik (kim? czym? z kim? z czym?): карғаба

Mianownik (kto? co?): карғалар
Dopełniacz (czyj?): карғалардыӊ
Biernik (kogo? co?): карғаларды
Kierunkowy (do kogo? do czego?): карғаларға
Miejscownik (gdzie?): карғаларда
Wyjściowy (od kogo? od czego? skąd?): карғалардаӊ
Narzędnik (kim? czym? z kim? z czym?): карғаларба

2. Odmień czasowniki айт- (mówić), чет- (mieszkać), ал- (brać), пер- (dawać), узу- (spać), сана- (chcieć) przez trzecią osobę liczby pojedynczej.

айтча, четча, алча, перча, узупча, санапча

3. Ułóż proste zdania z tymi słowami.

Ичем қыстарға айтча.
Moja matka mówi do dziewcząt.

Ол Таштаголда четча.
On/ona mieszka w Tasztagole.

Пистиӊ абабыс оолларға тииӊни перча.
Nasz ojciec daje chłopcom wiewiórkę.

Талай кебени алча.
Tałaj bierze łódź.

Торчуқ қазыӊда узупча.
Słowik śpi na brzozie.

По кижи эм санапча.
Ten człowiek chce dom.


Oznaczone ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *