Szorowie

Internet

Portale informacyjne

http://shor-people.ru/

Kultura i język

http://tadarlar.ru/

Źródła drukowane

Podręczniki do nauki języka

Э. Ф. Чиспияков «Учебник шорского языка», 1992.
М. П. Амзоров «Грамматика шорского языка», 1992.
М. П. Амзоров, И. В. Шенцова «Русско-шорский разговорник», 1992.
Н. Н. Курпешко-Таннагашева, Ф. Я. Апонькин «Шорско-русский и русско-шорский словарь», 1993.