Karaimi

Język karaimski

Baskakow N. A., Szapszał S. M., Zajączkowski A., Słownik karaimsko-polsko-rosyjski, Moskwa 1974

Kowalski T. [oprac.] Karaimische Texte im Dialekt von Troki: eingeleitet, erläutert und mit einem karaimisch-polnisch-deutschen Glossar versehen = Teksty karaimskie w narzeczu trockim : z wstępem i objaśnieniami w języku niemieckim, tudzież ze słownikiem karaimsko-polsko-niemieckim. Kraków: nakł. Polskiej Akademji Umiejętności ; Warszawa [etc.] : skł. gł. w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1929

Németh M., Zwięzła gramatyka języka zachodniokaraimskiego z ćwiczeniami, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Poznań 2011