Akcje pomocy

Tu gromadzę informacje o najróżniejszych organizacjach i akcjach pomocy dla mieszkańców krajów i regionów turkojęzycznych – od prywatnych inicjatyw po szeroko zakrojone programy organizacji międzynarodowych we wszelkich sferach życia (edukacja, kultura, prawa człowieka, rozwój infrastruktury i inne), w które można się włączyć poprzez współpracę, wolontariat, zbiórki pieniędzy, petycje i inne formy. Będę wdzięczna za informacje, które mogłabym jeszcze tu dodać.

Na dole strony znajdziecie to, co wprawdzie nie wiąże się z tematyką blogu, a jednak jest bardzo ważne – możliwości pomocy dla Syryjczyków na miejscu oraz dla uchodźców w Polsce i innych krajach.

Kultura

Wydanie kalendarza-albumu z Ałtaju

Ochrona przyrody i zabytków

Fundacja Leonardo DiCaprio

Ochrona zagrożonych języków

Adopt a Language – projekt wsparcia dla zagrożonych języków (z turkijskich jest czułymski i tofalarski)

Akcja poparcia dla obowiązkowego nauczania języka tatarskiego w Tatarstanie

Petycje

Maraton pisania listów Amnesty International

Powstrzymajcie ludobójstwo Szorów!

Powstrzymajcie wycinkę drzew w Biszkeku!

Uratujmy park „Słoniki” w Biszkeku

Ochrona parku z rysunkami naskalnymi Sajmałuu-Tasz

Ochrona dwóch lodowców w Kirgistanie

Protest przeciwko psychiatrii represyjnej w Uzbekistanie

Uratuj dziennikarza i aktywistę przed torturami!

Do prezydenta Kirgistanu o poparcie ustawy zwalczającej przemoc w rodzinie

Do prezydenta Kirgistanu o podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Petycja o uwolnienie Özlem Dalkıran

O wprowadzenie możliwości zdawania egzaminów końcowych w językach narodów Rosji

Apel do prezydenta o zapewnienie obowiązkowego nauczania języków mniejszości w Rosji

O wstrzymanie wyrębu lasu w Ałtaju

Pomoc chorym

Izgelek

Pomoc dzieciom

Zanim pomożesz – jak mądrze pomagać

Brücke nach Kirgisistan

Jezuickie Centrum Społeczne Wakcji.org

Salezjański Ośrodek Misyjny

Save the Children

Elnura Foundation

The Kyrgyz Children’s Future (patrz także aukcja charytatywna na rzecz domu dziecka w Tokmoku)

Zbiórka na budowę przedszkola w Murgabie (Tadżykistan)

Zbiórka na pomoc bezdomnym dzieciom z Tuwy i Mongolii

Zbiórka na pomoc dzieciom z internatu w Ak-Döbö

Pomoc osobom starszym

Babushka Adoption

Pomoc ofiarom wypadków i klęsk żywiołowych

Pomoc dla ofiar katastrofy samolotu w Kirgistanie: Help Victims in Kyrgyzstan

Pomoc dla ofiar osuwiska na południu Kirgistanu

Pomoc ubogim i bezdomnym

Akcja dzielenia się odzieżą (Kazachstan)

Prawa człowieka

Amnesty International

Ruch Społeczny „Bir Düjno Kyrgyzstan”

Sport

Projekt Kirgistan – szwajcarski program rozwoju narciarstwa

Różne kierunki działalności

AIESEC

CAMP Alatoo

People in Need

Donate-Asia.org

Wolontariat w Azerbejdżanie

Nieturkijskie, ale ważne

Pomoc dla Syrii

Amnesty International (petycja)

Sprawiedliwość dla ofiar ataku chemicznego w Syrii! (petycja)

Apel do polskiego rządu – korytarz humanitarny dla Aleppo

Działania PAH w Syrii

Caritas Syria

Międzynarodowy Czerwony Krzyż

UNICEF

Save the Children

Lekarze bez Granic

Pomoc dla lekarzy w Syrii

Białe Hełmy

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Fundacja Wolna Syria

Salezjański Wolontariat Misyjny

People in Need

Światowy Program Żywnościowy

Międzynarodowy Komitet Ratunkowy

Obywatelski Marsz dla Pokoju Berlin-Aleppo

The Syria Campaign

Farmaceuci dla Aleppo

Wsparcie szóstki osieroconego rodzeństwa w Aleppo

Inicjatywy dla uchodźców

Stop przemocy wobec uchodźców i uchodźczyń w ośrodkach strzeżonych (petycja)

Apelujemy o pobyt humanitarny dla Pani Larisy (petycja)

Solidarność zamiast strachu (petycja)

Nie pozwólmy im utonąć (petycja)

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

UNHCR

Uchodźcy.info

Fundacja Refugee.pl

International Organization for Migration

Migrant Offshore Aid Station

Fundacja Ocalenie

From Poznań with love

A Drop in the Ocean

Chlebem i Solą na granicy serbsko-węgierskiej

Zbiórka dla uchodźców na Bałkanach

GreeceVol

Dobrowolki

Polski Zespół Humanitarny

Fresh Response Serbia

Sailors Without Borders

Fundacja Ocalenie

Noise for Refugees

Projekt CzujCzuj – możliwość zakupu lalek wytwarzanych przez czeczeńskie uchodźczynie w Brześciu

Dzieci z Dworca Brześć

Szkoła Mam na dworcu Brześć

Stowarzyszenie Lepszy Świat

Sirius.Help

Trójmiasto Uchodźcom

Zbiórka na wakacje dla małych uchodźców