Inicjatywy 2018

Inicjatywy całoroczne i ważne rocznice związane bezpośrednio i pośrednio z narodami i językami turkijskimi.

12.12.2017 – 12.12.2018 Republikańska Akcja „Mój język – językiem przyjaźni” (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

2018 – Rok Czingiza Ajtmatowa (TÜRKSOY, Kirgistan)

2018 – Rok Magżana Żumabajewa (TÜRKSOY, Kazachstan)

2018 – Rok Kara Karajewa (TÜRKSOY, Azerbejdżan)

2018 – Rok Iwana Jakowlewa (Republika Czuwaszji, Federacja Rosyjska)

2018 – Kastamonu (Turcja) Turkijską Stolicą Kultury (TÜRKSOY)

2018 – 200-lecie urodzin Szihabuddina Mardżani (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 200-lecie urodzin Kurmangazego Sagyrbajuły (Kazachstan)

2018 – 195-lecie Ałtajskiego Państwowego Muzeum Krajoznawczego w Barnaule (Kraj Ałtajski, Federacja Rosyjska)

2018 – 160-lecie urodzin Szakarima Kudajberdiuły (Kazachstan)

2018 – 150-lecie urodzin Sagymbaja Orozbakowa (Kirgistan)

2018 – 150-lecie urodzin Achmedchadiego Maksudi (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 150-lecie Narynu (Kirgistan)

2018 – 150-lecie Tałdykorganu (Kazachstan)

2018 – 140-lecie urodzin Gajaza Ischaki (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 140-lecie urodzin Sadriego Maksudi (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 140-lecie urodzin Nikołaja Nikolskiego (Republika Czuwaszji, Federacja Rosyjska)

2018 – 140-lecie Biszkeku (Kirgistan)

2018 – 135-lecie powstania Ałdan Maadyr (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

2018 – 130-lecie Szagaan-Arygu (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

2018 – 130-lecie Szagonaru (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

2018 – 130-lecie urodzin Amre Kaszaubajewa (Kazachstan)

2018 – 130-lecie urodzin Muchametszy Burangułowa (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 130-lecie urodzin Esenguła Ibrajewa (Kirgistan)

2018 – 125-lecie urodzin Płatona Ojuńskiego (Republika Jakucji, Federacja Rosyjska)

2018 – 120-lecie urodzin Fatchi Burnasza (Republika Tatarstanu, Republika Czuwaszji, Federacja Rosyjska)

2018 – 120-lecie urodzin Oqilxona Sharafiddinova (Uzbekistan)

2018 – 120-lecie urodzin Temirbeka Żurgenowa (Kazachstan)

2018 – 115-lecie urodzin Aleksandra Topanowa (Republika Chakasji, Federacja Rosyjska)

2018 – 110-lecie urodzin Jekatieriny Naczinowej (Republika Chakasji, Federacja Rosyjska)

2018 – 110-lecie urodzin Mir Cəlala Paşayeva (Azerbejdżan)

2018 – 110-lecie urodzin Zajnab Biiszewej (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 110-lecie urodzin Machmuta Igłamowa (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 110-lecie urodzin Raszida Wagapowa (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 110-lecie urodzin Muratbeka Ryskułowa (Kirgistan)

2018 – 110-lecie urodzin Aleksieja Okładnikowa (Federacja Rosyjska)

2018 – 110-lecie Stiepana Saryg-ooła (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

2018 – 105-lecie śmierci Gabdułły Tukaja (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 105-lecie urodzin Rajkana Szukurbekowa (Kirgistan)

2018 – 105-lecie urodzin Nijaza Dautowa (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 100-lecie urodzin Nazara Nadżmi (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 100-lecie urodzin Kajsyna Kulijewa (Republika Kabardo-Bałkarii, Federacja Rosyjska)

2018 – 100-lecie urodzin Leonida Czadamba (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

2018 – 100-lecie urodzin Kara-kys Munzuk (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

2018 – 100-lecie urodzin Sabiry Kümüszalijewej (Kirgistan)

2018 – 100-lecie urodzin Kasyma Kajsenowa (Kazachstan)

2018 – 100-lecie urodzin Giennadija Worobjowa (Republika Czuwaszji, Federacja Rosyjska)

2018 – 100-lecie urodzin Nikołaja Owczinnikowa (Republika Czuwaszji, Federacja Rosyjska)

2018 – 100-lecie urodzin Jakuba Kułmyja (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 100-lecie urodzin Lotfułły Fattachowa (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 100-lecie urodzin Sułtana Jusupowa (Kirgistan)

2018 – 100-lecie urodzin Mehdiego Hüseynzadə (Azerbejdżan)

2018 – 100-lecie śmierci Dżengidżoka Kökö uułu (Kirgistan)

2018 – 100-lecie Muzeum Narodowego Republiki Ałtaju (Republika Ałtaju, Federacja Rosyjska)

2018 – 100-lecie pierwszego wydania Atebetü’l-Hakayık (Turcja)

2018 – 100-lecie flagi Azerbejdżanu

2018 – 95-lecie Wiery Kuźminy (Republika Czuwaszji, Federacja Rosyjska)

2018 – 95-lecie urodzin Tabara Czaczijakowa (Republika Ałtaju, Federacja Rosyjska)

2018 – 95-lecie kożuunu uług-chemskiego (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

2018 – 95-lecie urodzin Tamary Chudajberdiny (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 95-lecie urodzin Kimala Akiszewa (Kazachstan)

2018 – 95-lecie urodzin Tachaui Achtanowa (Kazachstan)

2018 – 95-lecie urodzin Tümönbaja Bajzakowa (Kirgistan)

2018 – 95-lecie Republiki Tureckiej

2018 – 90-lecie urodzin Angama Atnabajewa (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 90-lecie urodzin Michaiła Iwanowa – Bagdaryyna Sülbe (Republika Jakucji, Federacja Rosyjska)

2018 – 90-lecie urodzin Afanasija Sobakina (Republika Jakucji, Federacja Rosyjska)

2018 – 90-lecie urodzin Nauma Zasimowa (Republika Jakucji, Federacja Rosyjska)

2018 – 90-lecie urodzin Olega Kowalewskiego (Republika Jakucji, Federacja Rosyjska)

2018 – 90-lecie urodzin Wiktora Pietrowa (Republika Jakucji, Federacja Rosyjska)

2018 – 90-lecie urodzin Fuata Mansurowa (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 90-lecie urodzin Szaukata Biktimirowa (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 90-lecie urodzin Ajaza Gilazowa (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 90-lecie urodzin Achmata Lutfullina (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 90-lecie urodzin Gafu Kairbekowa (Kazachstan)

2018 – 90-lecie urodzin Gluma Gibadullina (Uzbekistan)

2018 – 90-lecie urodzin Gazizy Żubanowej (Kazachstan)

2018 – 90-lecie urodzin Nurmuchana Żanturina (Kazachstan)

2018 – 90-lecie Gornoałtajska (Republika Ałtaju, Federacja Rosyjska)

2018 – 90-lecie urodzin Szukurbeka Bejszenalijewa (Kirgistan)

2018 – 90-lecie Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Jakucji (Sacha)

2018 – 85-lecie urodzin Sary Kuszerbajewej (Kazachstan)

2018 – 85-lecie urodzin Ilszata Jumagułowa (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 85-lecie Tatarskiego Państwowego Teatru Dramatu i Komedii im. Karima Tinczurina (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 85-lecie urodzin Asanbeka Umuralijewa (Kirgistan)

2018 – 85-lecie urodzin Anatolija Rozowa (Republika Czuwaszji, Federacja Rosyjska)

2018 – 80-lecie urodzin Borysa Mołczanowa (Tajmyrski Rejon Dołgańsko-Nieniecki)

2018 – 80-lecie urodzin Władimira Todykowa (Republika Chakasji, Federacja Rosyjska)

2018 – 80-lecie urodzin Rudolfa Nuriejewa

2018 – 80-lecie urodzin Fanisa Jarullina (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 80-lecie urodzin Achata Muchamedowa (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 80-lecie urodzin Mirsaida Jarullina (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 80-lecie urodzin Bołata Ajuchanowa (Kazachstan)

2018 – 80-lecie urodzin Tenti Orokczijewa (Kirgistan)

2018 – 80-lecie urodzin Margarity Czumakajewej (Republika Ałtaju, Federacja Rosyjska)

2018 – 80-lecie urodzin Dibasza Kainczina (Republika Ałtaju, Federacja Rosyjska)

2018 – 80-lecie urodzin Mihaila Guboglo (Terytorium Autonomiczne Gagauzji, Mołdawia)

2018 – 80-lecie śmierci Galimdżana Ibragimowa (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 80-lecie śmierci Wasilija Tiskinekowa (Republika Ałtaju, Federacja Rosyjska)

2018 – 80-lecie Ogrodu Botanicznego im. Enwera Garejewa w Biszkeku (Kirgistan)

2018 – 80-lecie kina Ała-Too w Biszkeku (Kirgistan)

2018 – 75-lecie urodzin Raufa Parvi (Uzbekistan)

2018 – 75-lecie urodzin Ajupa Zinnurowa (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 75-lecie Katedry Filologii Chakaskiej Chakaskiego Uniwersytetu Państwowego im. Nikołaja Katanowa w Abakanie (Republika Chakasji, Federacja Rosyjska)

2018 – 70-lecie urodzin Walerija Majnaszewa (Republika Chakasji, Federacja Rosyjska)

2018 – 70-lecie urodzin Eresa Bajyndy (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

2018 – 70-lecie urodzin Atnera Chuzangaja (Republika Czuwaszji, Federacja Rosyjska)

2018 – 70-lecie urodzin Tolepbergena Abdraszewa (Kazachstan)

2018 – 70-lecie urodzin Emila Bektenowa (Kazachstan)

2018 – 70-lecie urodzin Bahodira Jalala (Uzbekistan)

2018 – 70-lecie urodzin Alberta Asadullina (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 60-lecie urodzin Jewgienija Ojuna (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

2018 – 60-lecie rezerwatu Szulgan-Tasz (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 60-lecie kirgiskiej telewizji (Kirgistan)

2018 – 60-lecie Młodzieżowego Teatru Ałtaju im. Walerija Zołotuchina (Kraj Ałtajski, Federacja Rosyjska)

2018 – 55-lecie Ałtajskiego Państwowego Teatru Lalek (Kraj Ałtajski, Federacja Rosyjska)

2018 – 50-lecie urodzin Serikboła Kondybaja (Kazachstan)

2018 – 40-lecie Związku Kompozytorów Tuwy (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

2018 – 30-lecie Zespołu Folklorystyczno-Etnograficznego „Tywa” (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

2018 – 25-lecie Biszkeckiego Miejskiego Teatru Dramatycznego im. Asanbeka Umuralijewa (Kirgistan)

2018 – 25-lecie TÜRKSOY

2018 – 25-lecie Kirgiskiego Konserwatorium Narodowego im. Kałyja Mołdobasanowa (Kirgistan)

2018 – 25-lecie parku narodowego Czawasz Warmane (Republika Czuwaszji, Federacja Rosyjska)

2018 – 25-lecie Wyższej Szkoły Muzyki Republiki Sacha (Jakucji) im. Wasilija Bosikowa

2018 – 20-lecie śmierci Aleksieja Kałkina (Republika Ałtaju, Federacja Rosyjska)

2018 – 20-lecie śmierci Nurgisy Tlendijewa (Kazachstan)

2018 – 20-lecie śmierci Chajdara Bigiczewa (Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska)

2018 – 20-lecie przeniesienia stolicy do Astany (Kazachstan)

2018 – 20-lecie Kongresu Tatarów Obwodu Czelabińskiego (Federacja Rosyjska)

2018 – 15-lecie Tuwińskiej Orkiestry Narodowej (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

2018 – 10-lecie Orkiestry Dętej Rządu Republiki Tuwy (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

2018 – 5-lecie Zespołu Pieśni Tatarskiej „Miras” (Federacja Rosyjska)

2018 – Rok Troi (Turcja)

2018 – Rok Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu

2018 – Rok Uzbekistanu w Kazachstanie

2018 – Rok Rozwoju Małych Wsi Republiki Tuwy (Federacja Rosyjska)

Zapowiedzi na 2019:

2019 – Gandża (Azerbejdżan) Europejskim Miastem Sportu

2019 – Międzynarodowy Rok Języków Narodów Rdzennych

2019 – 650-lecie urodzin Imadaddina Nasimi (Azerbejdżan)

2019 – 120-lecie urodzin Czerzi Mongusza (Republika Tuwy, Federacja Rosyjska)

2019 – 100-lecie Bakińskiego Uniwersytetu Państwowego (Azerbejdżan)

2019 – 100-lecie urodzin Aminy Umurzakowej (Kazachstan)

2019 – 100-lecie Republiki Baszkortostanu (Federacja Rosyjska)

2019 – 100-lecie urodzin Mustaja Karima (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

2019 – 100-lecie Baszkirskiego Teatru Dramatycznego im. Madżita Gafuri (Republika Baszkortostanu, Federacja Rosyjska)

2019 – 50-lecie Tuwińskiego Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca „Sajany”

2019 – 25-lecie zespołu YER

2019 – 950-lecie powstania „Kutadgu bilig” Jusufa Bałasaguni

2019 – 750-lecie Złotej Ordy

2019 – Rok Kazachstanu w Uzbekistanie

2019 – 550-lecie Czeboksar (Republika Czuwaszji, Federacja Rosyjska)

2019 – Rok Teatru w Kraju Ałtajskim (Federacja Rosyjska)

Zapowiedzi na 2020:

2020 – Qəbələ (Azerbejdżan) Turystyczną Stolicą Świata Muzułmańskiego

2020 – 100-lecie Republiki Tatarstanu